สมัครสมาชิกสมาคม

สมาชิก 5 ปี

(นักกายภาพบำบัด)
ค่าสมัครคนละ 2,000 บาท

สมาชิกสมทบ

(นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด)
ค่าสมัครคนละ 800 บาท

อ่านสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมได้ทางด้านล่าง

สิทธิประโยชน์สมาชิก

ประกาศสมาคมกายภาพบำบัด ที่ 3-2563

งานประชุมวิชาการ / อบรม

ข่าวสารการอบรมในและต่างประเทศ

ตรวจสอบสมาชิก

ตรวจสอบสถานะ รหัสสมาชิก จัดการโปรไฟล์

กรุณาดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี “ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขา ศาลายา บัญชี เลขที่ 459-0-69540-5 ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ e-mail ตอบรับจากทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย**
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

แนบหลักฐานการโอนเงิน
อัพโหลดหลักฐาน