สมัครสมาชิกสมาคม

สมาชิก 5 ปี

2,000 บาท

สมาชิกตลอดชีพ

ปิดรับสมัคร

อ่านสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมได้ทางด้านล่าง

สิทธิประโยชน์สมาชิก

ประกาศสมาคมกายภาพบำบัด ที่ 3-2563 เรื่อง ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก

ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมกายภาพบำบัด และคณะกรรมการในปัจจุบัน

งานจัดอบรม

รวบรวมข่าวสารการจัดอบรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ตรวจสอบสมาชิก

ตรวจสอบสถานะ รหัสสมาชิก จัดการโปรไฟล์

กรุณาดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี “ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขา ศาลายา บัญชี เลขที่ 459-0-69540-5 ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ e-mail ตอบรับจากทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย**
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

แนบหลักฐานการโอนเงิน
อัพโหลดหลักฐาน