อ่านต่อ ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็น นักกายภาพบำบัดอาสา พาหายใจ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ชมคลิปประชุมเตรียมความพร้อม ดาวน์โหลด นักกายภาพบำบัดอาสา พาหายใจ อ่านต่อ เรียนเชิญสมาชิกสมาคมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

PTAT Webinar 2021 : วันที่ 21 สิงหาคม

ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564 ...

เราก็ชนะ

โครงการเราก็ชนะ รวบรวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศ ..

PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 28 สิงหาคม (เช้า)

ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้ ...

Physical Therapy in Oncology 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ International Webinar ...

ประชุมซักซ้อมอาสาพาหายใจ
13 ส.ค. 2564

โดย
โครงการนักกายภาพบำบัดอาสา พาหายใจ

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

lineOA
August 18, 2021
กายภาพมี LINE จะบอก

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยร่วมกับสภากายภาพบำบัด ...

Read More
volunteer
July 30, 2021
นักกายภาพบำบัดอาสาพาหายใจ

ร่วมกันเป็นส่วนนึงในการฝ่าวิกฤต โควิตด้วยการสมัคร เป็นนักกายภาพบำบัดอาสา ...

Read More

SO MAGAZINE

2021

คลิปจาก Webinar : ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)