อัพเดทข้อมูล สมาชิกปัจจุบัน
กรุณาอัพเดทข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
read more Covid - 19 rehabilitation standards

“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

World Physicaltherapy response to COVID-19

การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวจากอาการป่วย

60TH ANNIVERSARY OF PHYSIOTHERAPY EDUCATION IN HONG KONG

Policy on Physiotherapist Registration in Hong Kong

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)

เวทีที่จะทำให้คุณเจอผุ้ประกอบการคลินิคกายภาพบำบัด

Covid-19 Update

อัพเดทข้อมูล และการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาด ...

ขยับกาย สบายใจ ห่างไกลโรค

จัดทำโดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภากายภาพบำบัด และสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

webinar
April 20, 2021
ปิดรับสมัคร PTAT Webinar 2021

ขอบคุณผู้ที่สนใจ ...

Read More
PT_oncology_2
April 20, 2021
Physical Therapy in Oncology 2021

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ International Webinar ...

Read More
covid_vaccin
April 26, 2021
Covid-19 Update

อัพเดทข้อมูล และการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาด ...

Read More

SO MAGAZINE

2021

World Physicaltherapy response to COVID-19

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)