ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการอบรม เรื่อง PT Pain Management Explanation read more Covid - 19 rehabilitation standards

“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Physiotherapy in Mental Health

9th IOPTMH 2022 Hybrid Conference that will  ...

PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 15 สิงหาคม

ภาพวินิจฉัยสำหรับภาวะระบบกรดูกกล้ามเนื้อ ...

PTAT Webinar 2021 : วันที่ 21 สิงหาคม

ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564 ...

เราก็ชนะ

โครงการเราก็ชนะ รวบรวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศ ..

CPAP, BiPAP, เครื่องช่วยหายใจ อาจจะช่วยท่านได้ถ้าเป็นโควิดลงปอดอยู่ที่บ้านระหว่างรอเตียง

by Tany Thaniyavarn , MD

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

28_aug_webinar_5
July 28, 2021
PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 28 สิงหาคม (บ่าย)

Physical Therapy Management Guideline in ACL Deficiency

Read More
28_aug_webinar_1
July 23, 2021
PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 28 สิงหาคม (เช้า)

ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้ ...

Read More
21_aug_webinar_2
July 22, 2021
PTAT Webinar 2021 : วันที่ 21 สิงหาคม

ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564 ...

Read More

SO MAGAZINE

2021

PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 28 สิงหาคม (บ่าย)

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)