“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Physiotherapy in Mental Health

9th IOPTMH 2022 Hybrid Conference that will  ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

และประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ...

PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 15 สิงหาคม

ภาพวินิจฉัยสำหรับภาวะระบบกรดูกกล้ามเนื้อ ...

PTAT Webinar 2021 : วันที่ 21 สิงหาคม

ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564 ...

ประชุมซักซ้อมอาสาพาหายใจ
13 ส.ค. 2564

โดย
โครงการนักกายภาพบำบัดอาสา พาหายใจ

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

run
June 13, 2022
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

และประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ...

Read More
perspective
June 13, 2022
PT Perspective on running injury

ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ....

Read More
Functionalmvt
June 13, 2022
Movement Rehabilitation Clinical Perspective

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ....

Read More

SO MAGAZINE

2022

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)