“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

PHYSIOTHERAPY EDUCATION IN HONG KONG

Policy on Physiotherapist ..

Functional Movement Rehabilitation Clinical Perspective

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ...

World Physicaltherapy response to COVID-19

การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวจากอาการป่วย

PT Perspective on running injury

ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ ...

คลิปจาก Webinar
RUN with Physio #1

อาจารย์ ดร.กภ.จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
อาจารย์ กภ.ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
อาจารย์ ดร.กภ.ภาวิณี หฤทัยชื่น

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

W2-Poster
January 12, 2023
Physical Therapy in Obesity

PTAT Webinar : 2023

Read More
W1-Poster
January 12, 2023
Movement System Impairment in Shoulder Pain

PTAT Webinar : 2023

Read More
logo-announce
January 12, 2023
ประกาศผลการประกวด

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการ ...

Read More

SO MAGAZINE

2023

Physical Therapy in Obesity

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)