“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

PTAT Webinar 2021 : วันที่ 21 สิงหาคม

ขอเชิญร่วม การประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564 ...

ประกาศผลการประกวด

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการ ...

เราก็ชนะ

โครงการเราก็ชนะ รวบรวมรายชื่อคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศ ..

PTAT WEBiNAR 2021 : วันที่ 28 สิงหาคม (เช้า)

ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้ ...

คลิปจาก Webinar
MSI in Lumbar Syndrome

รศ. ดร. กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

January 12, 2023
Physical Therapy in Obesity

PTAT Webinar : 2023

Read More
January 12, 2023
Webinar 2023 : Movement System Impairment in Shoulder Pain

PTAT Webinar : 2023

Read More
January 12, 2023
ประกาศผลการประกวด

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการ ...

Read More

SO MAGAZINE

2023

คลิปจาก Webinar : MSI Lumbar Syndrome

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)