“สมาคมกายภาพบำบัด
มุ่งพัฒนา

นักกายภาพบำบัด
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว
เพื่อคนทุกช่วงวัย


วิสัยทัศน์

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Functional Movement Rehabilitation Clinical Perspective

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ...

World Physicaltherapy response to COVID-19

การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวจากอาการป่วย

PT Perspective on running injury

ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์ ...

Physiotherapy in Mental Health

9th IOPTMH 2022 Hybrid Conference that will  ...

คลิปจาก Webinar
MSI in Lumbar Syndrome

รศ. ดร. กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

ข่าวอบรม / สมัครงาน

conference_0

ระเบียบการจัดอบรม

หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
VIEW MORE
hat-white

อบรมในประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
world_educate

อบรมต่างประเทศ

การอบรม การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดต่างประเทศ
VIEW MORE
job

สมัครงาน

การรับสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน
VIEW MORE

เว็บไซต์แนะนำ

Latest News

January 12, 2023
Physical Therapy in Obesity

PTAT Webinar : 2023

Read More
January 12, 2023
Webinar 2023 : Movement System Impairment in Shoulder Pain

PTAT Webinar : 2023

Read More
January 12, 2023
ประกาศผลการประกวด

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการ ...

Read More

SO MAGAZINE

2023

คลิปจาก Webinar : MSI Lumbar Syndrome

2021

เราก็ชนะ

2021

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัย

2021

Physical Therapy in Oncology 2021

2021

Covid-19 Update

2021

คลิปจาก Webinar : Functional Movement

2021

คลิปจาก Webinar : Ultrasound Therapy

2021

WE’RE LOOKIN FOR PHYSIO(S)