เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คลินิกให้คำปรึกษาด้านการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด

สมาคมฯ มีนโยบายเปิดให้สมาชิกที่สนใจในการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดเข้ามาสอบถามความรู้ โดยจัดทำเว็บบอร์ด "คลินิกให้คำปรึกษาด้านการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด" เช่น การเลือกทำเลการลงทุน การบริหารภายใน ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านภาษี
โดย ดร.อิทธิกร ชาเดช และ ผศ.ดร.จิตวรี ขาเดช
การเลือกทำเลการลงทุน
การเลือกทำเลการลงทุน (13 โพสต์, 1 ความคิดเห็น)

ให้คำปรึกษาด้านการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด เช่น การเลือกทำเลการลงทุน การบริหารภายใน

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด (0 โพสต์, 0 ความคิดเห็น)

คลินิกให้คำปรึกษาด้านการตลาด

^