เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

ชื่อหลักสูตรเรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (เฉพาะ CI มศว เท่านั้น)
ปีงบประมาณ2561
วันที่เริ่มต้น24 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุด24 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:45 น.
สถานที่อบรมณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิก0.00 บาท
ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป0.00 บาท
จำนวนที่รับ20
วิทยากรAssoc. Prof. Dagmar Pavlu
ผู้จัดคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่04 เม.ย. 2561
เอกสารประกอบดาวน์โหลด
^