เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

ชื่อหลักสูตรเรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice”
ปีงบประมาณ2561
วันที่เริ่มต้น25 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุด26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:45 น.
สถานที่อบรมณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิก4,000.00 บาท
ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป4,000.00 บาท
จำนวนที่รับ80
วิทยากรAssoc. Prof. Dagmar Pavlu
ผู้จัดคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่04 เม.ย. 2561
เอกสารประกอบดาวน์โหลด
^