เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

Training nameเรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” (เฉพาะ CI มศว เท่านั้น)
Fiscal year2561
Start Date27 มี.ค. 2561
End Date27 มี.ค. 2561
Time Trainingตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
Training Venueณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
The registration fee for members0.00 บาท
The registration fee for guests0.00 บาท
Number of Participants20 (เฉพาะ CI มศว )
Lecturerอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว
Organizerคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่06 ก.พ. 2561
Documentationดาวน์โหลด
^