เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

Training nameเรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”
Fiscal year2561
Start Date28 มี.ค. 2561
End Date29 มี.ค. 2561
Time Trainingตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.
Training Venueณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
The registration fee for members3,500.00 บาท
The registration fee for guests3,500.00 บาท
Number of Participants40
Lecturerอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว
Organizerคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่06 ก.พ. 2561
Documentationดาวน์โหลด
^