เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

Training nameเรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and demen
Fiscal year2561
Start Date14 มิ.ย. 2561
End Date15 มิ.ย. 2561
Time Trainingตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
Training Venueณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
The registration fee for members4,300.00 บาท
The registration fee for guests4,300.00 บาท
Number of Participants40
LecturerProfessor Marco Pang จาก Hong Kong Polytechnic University
Organizerคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่06 ก.พ. 2561
Documentationดาวน์โหลด
^