เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

Training nameการเรียนการสอนผ่านระบบ online หัวข้อที่ 1 นวตกรรมทางกายภาพบำบัด
Fiscal year2561
Start Date29 ม.ค. 2561
End Date11 พ.ค. 2561
Time Trainingตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 00:00 น.
Training Venueonline
The registration fee for members8,000.00 บาท
The registration fee for guests8,000.00 บาท
Number of Participants20
Lecturerทีมคณาจารย์จากประเทศอเมริกา
Organizerคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่เผยแพร่17 พ.ย. 2560
Documentationดาวน์โหลด
^