เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Training

 
ทั้งหมด 3 รายการ, แสดง 1 ถึง 3, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
Training nameTraining Venueวันที่Number of Participants
เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and demen ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 40
เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 28 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561 40
เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” (เฉพาะ CI มศว เท่านั้น) ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 27 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 20 (เฉพาะ CI มศว )
1
^