เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ law3

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ (ตอนที่ ๓)
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ (ตอนที่ ๓)

04 พ.ย. 2559 เวลา 10:16 น. 0 2,631

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ ศ ๒๕๔๗ ตอนที่ ๓ พ ต กภ ประพล อยู่ปาน* และ กภ จีรภา จรัสวณิชพงศ์** บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและ ทำความเข้าใจถึงกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตลอดจนสามารถนำหลักก

1
^