เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 41 แบับที่ 2

วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 41 ฉบับที่ 2
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 41 ฉบับที่ 2

19 พ.ค. 2562 เวลา 11:23 น. 0 945

เผยแพร่แล้ว: 2019 05 17 บทความวิจัย ผลทันทีการคลายกล้ามเนื้อ Psoas ต่อมุมการเหยียดข้อสะโพกในคนสุขภาพดี Warinda Intiravoranont, Sutida Sakunkaruna, Ladawan Thermworakul, Sarawut Suwannarat, Chompunoot Suwanasri 54 59 PDF English 444KB ความสามารถในการทำงานข

1
^