เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559

23 พ.ย. 2558 เวลา 14:00 น. 0 2,703

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน วาระ 2557 2559 กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน พ ศ 2559 เพื่อเป็นการดำเนินงานของสมาคมมีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มีการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่

1
^