เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สรุปผลการจัดสรรตำแหน่งว่างตามความขาดแคลน คคก.สธ. 2-2560

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^