เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาพกายภาพบำบัด สภาสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบำบัด และ สำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 " เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ" ขึ้นในระหว่าง วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรอนเมือง กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

^