เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการประกวดสื่อแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ในชื่อ "ชวนคนไทยเข้าใจกายภาพบำบัด"

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

  • สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดสื่อแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ในชื่อ "ชวนคนไทยเข้าใจกายภาพบำบัด"
  • โดยสามารถดาวน์โหลดกติกาการประกวด เงื่อนไขการสมัคร เกณฑ์การตัดสินผลงาน ได้ทางเว็บไซต์สมาคมฯ และ facebook ของสมาคมฯ
  • สมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้นที่ http://goo.gl/forms/ETvC6QqvJf ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 และจะแจ้งรายชื่อที่มที่สมัครให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ และ facebook ของสมาคมฯ
  • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
  • รายละเอียดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบไว้ครับ
^