เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ"

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ" ขึ้นระหว่าง วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรอบเมือง กรุงเทพฯ
Download โครงการได้ที่ http://goo.gl/m7TH6s
1.จิตตปัญญาศึกษากับการสอนนักศึกษาข้างเตียง
Registration http://goo.gl/IFrl9e
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/4ujtnB
2.การจัดการปัญหาเข่าที่พบบ่อยในชุมชน
Registration http://goo.gl/n8X3T7
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/zEGPW6
3.Ergonomics & Human Factors และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ Muscle Imbalance & Office syndrome
Registration http://goo.gl/62DKum
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/x9jFO8
4.Back pain management: Maitland’s approach
Registration http://goo.gl/5VmXgL
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/wzwf0A
5.Role of PT in COPD: what we should know and how we could do
Registration http://goo.gl/FnFpzo
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/TsNz5w
6.Sports Physiotherapy: Manual Techniques & Functional Training for Upper Quadrant
Registration http://goo.gl/oOlMBI
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/mClsoe
7.Stroke Management: I-FAST approach
Registration http://goo.gl/zNFz2q
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/rOK34B
8.Management of Upper Quadrant Dysfunction
Registration http://goo.gl/UBX5kd
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/E9OwWf
9.Integrated Strategies in Pediatric focus on Extensive Breathing Mechanism
Registration http://goo.gl/evm3U1
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร http://goo.gl/AwKX3P
C. การเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2558
เสนอรายชื่อ http://goo.gl/fdi9HD
ตรวจสอบรายชื่อ http://goo.gl/lB6qd7
^