เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวหรือบทความ สำหรับนักกายภาพบำบัด

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients”
ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients”

21 พ.ย. 2559 เวลา 18:35 น. 0 2,959

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ ศ 2559 ศาสตราจารย์ ดร รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง ldquo;กายภาพบำบัด

การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)
การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)

09 พ.ย. 2559 เวลา 09:46 น. 0 2,641

1 หนังสือเชิญ ดาวน์โหลด 2 ร่างกำหนดการ ดาวน์โหลด 3 แบบลงทะเบียน ดาวน์โหลด 4 แนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด 5 แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก ดาวน์โหลด ** หมายเหตุ : ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน **

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง เบาหวาน: ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม (Diabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care)
อบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง เบาหวาน: ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม (Diabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care)

25 ต.ค. 2559 เวลา 13:12 น. 0 2,144

iabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care 1 หลักการและเหตุผล วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบาหวานเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญต่างๆ เช่น ที่ตา ไตและเท้า โดยพบว่าร้อยละ 15 ของผู้ป

อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculature Disorders”
อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculature Disorders”

22 ต.ค. 2559 เวลา 10:06 น. 0 2,368

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ BNOJPH คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง ldquo;Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders ในระหว่างวันที่ วันที่ 18 19 มกราคม 2560 ณ ห้

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders"
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders"

25 เม.ย. 2559 เวลา 12:18 น. 0 3,072

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic diso

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8
โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8

14 ก.พ. 2559 เวลา 04:37 น. 0 11,668

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร Download โครงการได้ที่นี่ Download หนังสือเชิญได้ที่นี่ h

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Body system and body compensation
โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Body system and body compensation

13 ม.ค. 2559 เวลา 01:40 น. 0 3,045

ขอเชิญร่วมอบรม โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัย ลักษณ์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Body system and body compensation วันที่ 9 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยอาจารย์คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ รองศาสตราจารย์ โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี และอาจารย์ ดร

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Lymphatic Drainage Therapy Level I and II "
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Lymphatic Drainage Therapy Level I and II "

23 ส.ค. 2558 เวลา 07:44 น. 0 2,053

เนื่องด้วยทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level I and II ในระหว่างวันเสาร์ที่ 24 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 LDT 1 และวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 LDT II เพื่

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ม.บูรพาครั้งที่ 3 เปิดลงทะเบียนแล้ว
โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ม.บูรพาครั้งที่ 3 เปิดลงทะเบียนแล้ว

24 เม.ย. 2558 เวลา 15:50 น. 0 5,548

โครงการประชุมวิชาการ หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ห้อง A Back Pain Management : อาจารย์สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล สมัครได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ ห้อง B Neck Pain Management : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ และคณะ สมัครได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อผ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Management of Shoulder Conditions"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Management of Shoulder Conditions"

05 เม.ย. 2558 เวลา 07:06 น. 0 5,065

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Shoulder management ใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management of Shoulder Conditions online ตรวจสอบสถานะการสมัครโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Management of Shoulder Conditions Responses

ขอเชิญร่วมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions"
ขอเชิญร่วมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions"

25 ม.ค. 2558 เวลา 10:29 น. 0 4,524

เนื่องด้วยทางสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders ขึ้น ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว วันที่ 25 – 27 พฤษภ

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 6
แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 6

02 เม.ย. 2557 เวลา 14:14 น. 0 3,640

ขอแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ในวันที่ 22 25 เมษายน 2557 โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ขอรับรองหลักสูตร และ หรือ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขากายภาพบำบัด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

1
^