เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวหรือบทความ สำหรับนักกายภาพบำบัด

กำหนดการภาวนาอุทิศแด่ พี่อันนา ศุภรัตน์ มาสภัสร์
กำหนดการภาวนาอุทิศแด่ พี่อันนา ศุภรัตน์ มาสภัสร์

14 ธ.ค. 2559 เวลา 07:25 น. 0 2,466

วันอังคารที่วันที่ 13 14 และ16 ธันวาคม 2559 20 00 น ภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 20 00 น พิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 13 00 พิธีปลงศพ ขอร่วมไว้อาลัยพี่แอนนา ขอดวงวิญญาณพี่สู่สุขคติ ในคุณงามความดี

ประกาศ เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก”
ประกาศ เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก”

01 ธ.ค. 2559 เวลา 18:32 น. 0 1,574

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 1 2559 เรื่อง ldquo;ระเบียบสิทธิประโยชน์สมาชิก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ระเบียบการจัดสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบัน กำหนดระเบียบสิทธิประโยชน์กับสมาชิกสมาคมกายภาพบ

ผู้มีสิทธิ์นำเสนอทางวาจาและโปสเตอร์ ประชุมภายภาพฯ ครั้งที่ 8
ผู้มีสิทธิ์นำเสนอทางวาจาและโปสเตอร์ ประชุมภายภาพฯ ครั้งที่ 8

31 พ.ค. 2559 เวลา 04:07 น. 0 1,982

ประกาศฯ ผู้มีสิทธิ์นำเสนอทางวาจาและโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร ผู้มีสิทธิ์นำเสนอทางวาจาและโปสเตอร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2557-2559

23 พ.ย. 2558 เวลา 14:00 น. 0 2,743

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน วาระ 2557 2559 กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมิถุนายน พ ศ 2559 เพื่อเป็นการดำเนินงานของสมาคมมีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มีการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่

กฎกระทรวงใหม่สำหรับกายภาพบำบัด
กฎกระทรวงใหม่สำหรับกายภาพบำบัด

02 พ.ย. 2558 เวลา 13:51 น. 0 3,662

กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่อง เครื่องใช้ ยาและเวชภัณพ์ กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล กำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษระการให้บริการของสถานพยาบาล

เอกสารการประชุมวิชาการกายภาพบาบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
เอกสารการประชุมวิชาการกายภาพบาบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

10 ส.ค. 2558 เวลา 15:16 น. 0 3,821

ดาวน์โหลดเอกสารการสอนโรงพยาบาลกรุงเทพ (PDF) Comprehensive Rehabilitation in Patient Care during Ventilator weaning NIV oxygen Px Role of Physical therapy in ventilator weaning WEANING FROM MECHANICAL VENTILATOR

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง
โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ"

10 ก.พ. 2558 เวลา 08:24 น. 0 13,257

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ" ขึ้นระหว่าง วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรอบเมือง กรุงเทพฯ Download โครงการได้ที่ http://goo.gl/m7TH6s 1.จิตตปัญ..

โครงการประกวดสื่อแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ในชื่อ
โครงการประกวดสื่อแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ในชื่อ "ชวนคนไทยเข้าใจกายภาพบำบัด"

03 ก.พ. 2558 เวลา 03:00 น. 0 2,841

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดสื่อแนะนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ในชื่อ "ชวนคนไทยเข้าใจกายภาพบำบัด" โดยสามารถดาวน์โหลดกติกาการประกวด เงื่อนไขการสมัคร เกณฑ์การตัดสินผลงาน ได้ทางเว็บไซต์สมาคมฯ และ facebook ขอ..

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

29 ม.ค. 2558 เวลา 02:42 น. 0 2,815

ประกาศจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง " ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมประชุม WCPT 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกโดยจัดให้มีประชุมวิชาการประจำปี แ..

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7

10 ม.ค. 2558 เวลา 05:36 น. 0 7,062

ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาพกายภาพบำบัด สภาสถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบำบัด และ สำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 " เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอา..

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557-2559
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557-2559

28 ส.ค. 2557 เวลา 11:25 น. 0 2,073

???? ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดจึ้งได้เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2557-2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการวิจัย ปี 2557-2559 จดหมายสมาคมฯ แบบฟอร์มยื่นข้อเส..

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

08 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น. 0 2,306

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกายภาพบำบัดฯ วันที่สอบ: วันที่ 27 เมษายน 2557 สถานที่สอบ: ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มสัมภาษณ์เวลา: 10 00 น 11 30 น กรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

05 มี.ค. 2557 เวลา 13:13 น. 0 2,483

ประกาศ!!!!! ????? ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมกายภาพบำบัด ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.30 น. - 13.00 น. จำนวนบัตรลงคะแนนเสียง 522 ใบ นับเป็นบัตรเสีย 33 ใบ รวมใบลงคะแนนทั้งสิ้น 489 ใบ นายกสมาคมฯ ดร.พัชรี คุณค้ำชู คะแนนเสียงรับรอง 4..

1
^