เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลกภ.ปรีชา อัสวโกสินชัย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ที่อยู่ศูนย์การแพทย์ ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์

อีเมล์

^