เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลกภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

รายละเอียดhttp://thaipt.org/index.php?module=km&id=494

ที่อยู่ศูนย์การแพทย์ ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์

อีเมล์

^