เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลกภ.วิชัย อึงพินิจพงษ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งกรรมการกลาง

รายละเอียด

ที่อยู่ขอนแก่น

โทรศัพท์

อีเมล์

^