เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง “A New paradigm of exercise for cardiac rehabilitation 2020”

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง “A New paradigm of exercise for cardiac rehabilitation 2020”
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก  กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “A New paradigm of exercise for cardiac rehabilitation 2020 ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล (พัทยา)  ได้รับ อนุมัูติจากศูนย์การศึกษาฯ 11.4หน่วยคะแนน

คลิก! ดาวน์โหลด รายละเอียด ข้างล่างนี้

^