เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในโอกาส #๒๐ปีกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ #๓๐ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในโอกาส #๒๐ปีกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ #๓๐ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย ภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร   

จัด โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และครบรอบ 20 ปี
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังภาพ

 

        
  • กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก
  •     
  • กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่  3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
 ส่วนรายละเอียดมีดังนี้

*ท่านที่สนใจการจัดข้อต่อและหัตถบำบัดตั้งแต่คอถึงเชิงกราน เชิญสมัคร...
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดข้อต่อและหัตถบำบัดของความผิดปกติกระดูกสันหลังเชิงกล (Manipulation and Manual Therapy of the Mechanical Spinal Disorders)
ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัครได้ที่นี่ค่ะ
http://www.ahs.nu.ac.th/spinaldisorders/…

*ท่านที่สนใจระบบประสาทและการเคลื่อนไหวเชิญสมัคร...
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง #การตรวจประเมินและรักษาทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการเคลื่อนไหว
ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 (รวม 3 วัน)
ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
สมัครได้ที่นี่ค่ะ
http://www.ahs.nu.ac.th/neurologicalassessments/…

*ท่านที่ต้องการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานกายภาพบำบัดเชิญสมัคร...
กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิชาการเรื่อง #การจัดการทางกายภาพบำบัดในปัญหาการหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน (Physical Therapy Management in Soft Tissue Contracture)
ใน ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 (รวม 3 วัน)
ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
สมัครได้ที่นี่ค่ะ
http://www.ahs.nu.ac.th/softtissuecontracture/

^