เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Workshop "Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging" 12-14 feb 2020

Workshop "Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging" 12-14 feb 2020
สมาคมฯขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ“Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging ”
12-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้เชิญ Prof. Hsing-Kuo Wang, PT, PhD
วิทยากรรับเชิญ จากInstitute of Physical Therapy, College of Medicine, National Taiwan University.
ขอรับจำนวนจำกัด80-100ท่านเท่านั้น
หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด ใบปะหน้าโครงการ
อัตราค่าลงทะเบียน        
                                                                                                   
ค่าลงทะเบียน  3Day
             (lecture & Workshop)
ราคา
            
                    
  1. สมาชิกสมาคมฯ
  2.                 
  3. นักกายภาพบำบัด
  4.             
            
5,000
            5,500


ผู้สนใจเรียนรู้ร่วมกัน add Line เข้ากลุ่ม US DX
เพิ่มเพื่อน
^