เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเรื่อง "นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy"

อบรมเรื่อง "นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy"
คณะสหเวช ม.พะเยาร่วมกับสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับ บริษัท เมดิพราวด์ จำกัด
จัดอบรมเเรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy
ระหว่าง 19-20 มีนาคม 2563 
ณ.รร.จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.
click ดาวน์โหลดเอกสารอบรม
^