เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “Mini MBA in Business Care”

เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “Mini MBA in Business Care”

ด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
มีนโยบายสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการทางกายภาพบำบัด
จึงได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ชุดความรู้ต่อเนื่อง “Mini MBA in Business Care

รายวิชานี้อยู่ในระหว่างพิจารณาหน่วยคะแนน


แผนการจัดอบรม (
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562)

      
 1. โอกาสทางธุรกิจ ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1-30 กันยายน 2562
 2.     
 3. แผนการตลาด &การสื่อสารแบบผสมผสาน 1-30 กันยายน 2562
 4.     
 5. การสร้างโมเดลธุรกิจ &จัดท าแผนธุรกิจ 1-31 ตุลาคม 2562
 6.     
 7. การวางแผนการเงินและภาษี 1–30พฤศจิกายน2562

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1. เตรียมความพร้อมและขั้นตอนในการเปิดคลินิกกายภาพบ าบัด/ธุรกิจบริการสุขภาพได้
2. จัดท าโมเดลธุรกิจการจัดตั้งคลินิก/ธุรกิจบริการสุขภาพ ของตนเองได้
3. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 

 Download โครงการอบรม

โครงการ1ชุดความรู้ต่อเนื่อง 4Module
โครงการ2สู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด
 
ใบปะหน้าโครงการปชส-ร่วมโครงการสู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการ
วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนOnline ในราคาEarly Birdพร้อมรับหนังสือการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด มูลค่า250บาท ฟรี!
สำหรับทุกท่านที่เข้าอบรมครบทั้ง2โครงการ
http://www.thaipt.org/dev/index.php
หรือregister ผ่านQR code

 

เกณฑ์การวัดผล: 

การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้ส่งใบงานตามกำหนดเวลา
      
 • โมดูล1และ2 ส่งใบงานภายใน 15 ตุลาคม 2562
 •     
 • โมดูล3 ส่งใบงานภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
 •     
 • โมดูล4 ส่งใบงานภายใน 30 พฤศจิกายน 2562

^