เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและวิจัย
The 5th Physical Therapy Mahidol University 
Research Symposium 
2018 (The 5th PTMURS 2018)
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
สนใจสามารถลงทะเบี
ยนเข้าร่วมงานได้ที่ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.pt.mahidol.ac.th/conference/ptmurs 
email: 
researchptmu@gmail.com  
^