เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เอกสารเผยแพร่ : ประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เอกสารเผยแพร่ : การประชุม/อบรมวิชาการ'61 
   Day
1  :  บทบาทงานกายภาพบำบัดรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดย นายกสมาคมฯ   

                 แถลงผลงานสมาคม2ปี-25259-2561    
HALL1: No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders  
              
HALL 2 : 
Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation
                
 HALL 3 : New Technology for Physical Therapist
            


HALL 4 : Design for aging               

Orchid 1 : Health Care Business

^