เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การเปิดลงทะเบียนเรียน e-Learning ชุดวิชา “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด"

การเปิดลงทะเบียนเรียน e-Learning ชุดวิชา “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด"
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   
        
  • ชุดวิชา การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 15 หน่วยคะแนน
 
ค่าธรรมเนียมชุดวิชา   สมาชิกสมาคมฯ 900.00 บาท     บุคคลทั่วไป 1,200 บาท  
โปรโมชั่นสำหรับผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯได้อบรมฟรี!

        
  • สมัครสมาชิกรายปี+อบรมการสร้างผู้ประกอบการ ราคา 1,400.00 บาท
  •     
  • สมัครสมาชิกตลอดชีพ+อบรมการสร้างผู้ประกอบการราคา 5,800.00 บาท

โดยจะเปิดลงทะเบียน ดังนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ทัน หากต้องการเรียนในรอบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ก่อนปิดคอร์ส15วัน

ขอสงวนสิทธิ ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงเรียนในวิขานี้นะครับ

                                                                                                                                                                                                             
                         
*  สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
                                   

            
             
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่    Link : http://www.thaipt.org/dev/                       
                                      

 “ชุดวิชาการสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 
                        มี3ขั้นตอบ คือ  จอง->จ่าย -> แจ้ง
                        ลงทะเบียนจองที่หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://www.thaipt.org/dev/)

                                      

 ต่อไป จ่าย
                        โอนเงินเข้าบัญชี “ เหรัญญิกสมาคมฯ " 
             
            ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรบินสัน จันทบุรี
                         บัญชี เลขที่  854-237535-9
            หรือโอนเงินผ่านQR Code 
            

                        พร้อมsave ไฟล์ slip 
                        จะเข้าสู่ระบบแจ้งชำระออนไลน์ คลิก เมนู ส่งหลักฐานการโอนเงิน  
                        วิธีแจ้งชำระเงิน  
                        โดยใช้ user name : 2222  และ password:2222
                        จะแสดงตารางให้ผู้อบรม คลิก แจ้งชำระเงิน มุมบนซ้าย
                        กรอกข้อมูลพร้อมภาพslip  
                        หลังจากนั้น ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น"ครบ"
                        เมื่อครบกำหนดเริ่มคอร์สเรียน  ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น"เรียน" 
                                     
                                     โปรแกรมE-learning  (
http://pt.or.th/learnsquare/)

                                      

            log in ด้วย user name&password ด้วยเลขที่ใบประกอบ(ใส่เฉพราะตัวเลข)
                                                 

                         
หมายเหตุ:
                                    โปรด! ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน
                         
วิธีการแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนและสมัครสมาชิกสมาคมฯ
            

            
                        
                        ”โอนเงินเข้าบัญชี “ เหรัญญิกสมาคมฯ " 
                        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรบินสัน จันทบุรี
                        บัญชี เลขที่  854-237535-9

            
            ผู้สนใจเรียนe-Learning มีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามได้ในกลุ่มLine PTlearn

            

            
^