เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADAPTATIONS AND NUTRITION IN SPORTS (ICANS)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADAPTATIONS AND NUTRITION IN SPORTS (ICANS)

WELCOME TO

"“INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADAPTATIONS AND NUTRITION IN SPORTS (ICANS)”" 

“We are expecting more than 1000 international participants joining this one of the greatest academic events in sports nutrition. Conference papers will be published in a book Exercise and Sports Sciences”

 

by Sports Authority of Thailand (SAT), 
Exercise and Sport Sciences Program, Graduate School, Khon Kaen University (KKU), 
Asian Nutrition Society for Sports and Health (ANSSH), 
The International Society for Adaptive Medicine (ISAM) 

July 18-20, 2018 Bangsaen Heritage Hotel (near Pattaya), Chonburi, Thailand


 

                                                                                                                                                                                         
            

Early registration 

            
            

 1 September 2017 – 31 March 2018

            
            

Regular registration 

            
            

 After 31 March 2018

            
            

Abstract submission extended 

            
            

 Until 15 June 2018

            
            

Abstract notification extended 

            
            

 30 June 2018

            

CONTACT US

Assoc.Prof. Naruemon Leelayuwat PhD. Co-chair ICANS 
Director of Exercise and Sport Sciences Program, Graduate School, Khon Kaen University 
Head of Exercise and Sport Sciences Development and Research Group, Khon Kaen University 

Tel: 089-7108584, 043–63185 E-mail: naruemon.leelayuwat@gmail.com
 

International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018
E-mail: naruemon.leelayuwat@gmail.com


 
^