เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญ...ประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ขอเชิญ...ประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผนวกกับความต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการโดยผ่านนวัตกรรม  และขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลุ่ม startup ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล   แต่การขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่คุณภาพของคน   ทั้งในภาคการศึกษาละภาคบริการทางสุขภาพจำเป็นต้องปรับเพิ่มขีดความสามารถของคน ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายระดับชาติ  และมีการจัดการที่อิงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (evidence based)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดที่อยู่และ/หรือกำลังจะเข้าสู่ระบบการให้บริการสาธารณสุข  และ เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวิชาชีพ  ทุกคนในวิชาชีพต้องเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9

ขั้นตอนการสมัคร

 

สมัครออนไลน์ Click ที่นี่

วิธีการสมัคร

1. Download โครงการและใบปะหน้าโครงการได้จาก www.thaipt.org หรือที่เฟสบุ๊คสมาคมกายภาพบำบัดฯ

Files attach

                                                                                         
 โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9.pdf
 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

2. สมัครออนไลน์ผ่านโปรแกรมลงทะเบียนที่นี่ (โดยสมาคมรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)
3. โอนเงินเข้าบัญชีในนาม “ปฏิคมสมาคมฯ” นางสาว กันยากร สุพรรณพานิชย์  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสยามพารากอน
     เลขที่บัญชี 218-256186-9
4. แจ้งสำเนาใบโอนเงินมาที่นี่     
สอบถามข้อมูลเมล์ที่ ptatmail@gmail.com
แบบสำรวจออนไลน์ การประชุม/อบรมวิชาการ'61 
              HALL1


              HALL 2

                 HALL 3

              HALL 4

              Orchid 1

                                        
              


            หมายเหตุ

            **** การสมัครถือว่าสมบูรณ์ เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการโอนเงินทาง ออนไลน์มา ที่นี่ โดยสมาคมฯได้รับเงินแล้วและท่านดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครครบถ้วนเท่านั้น โดยสมาคมฯ จะลงสถานะ ครบ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับบนเว็บไซต์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นที่สิ้นสุด
                           
^