เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วารสารกายภาพบำบัด ย้ายมาขึ้นกับระบบระบบ ThaiJo

วารสารกายภาพบำบัด ย้ายมาขึ้นกับระบบระบบ ThaiJo
ประกาศ! วารสารกายภาพบำบัด ย้ายมาขึ้นกับระบบระบบ ThaiJo

ผู้ต้องการส่งบทความตีพิมพ์มายังวารสารกายภาพบำบัด ให้ส่งเข้ามาที่ ThaiJO 
ส่งไปที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjpt  
โดยต้องสมัครสมาชิกของวารสาร คลิกที่ Register
ข้อมูลเบื้องต้น 
https://www.tci-thaijo.org/

ThaiJO Logo

Announcement

        
  •  ระบบ ThaiJo2.0 เปิดให้บริการแล้ว. (Official launch of ThaiJo2.0)
  •     
  •  ติดตาม Facebook fanpage สำหรับกลุ่มผู้ใช้ ได้ที่ ThaiJo2.0 (Community support for ThaiJo2.0 available at ThaiJo2.0)
  •     
  •  เปิดรับสมัครวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 <<รายละเอียด>>
  •     
  •  ประกาศ!!!!! เรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<รายละเอียด>>
^