เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญเข้าร่วม The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018

ขอเชิญเข้าร่วม The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดประชุมวิชาการและวิจัย The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 
2018 (The 5th PTMURS 2018
)

จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งขณะนี้เปิดรับ Abstracts และ Full papers แล้ว
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและลงทะเบี
ยนเข้าร่วมงานได้ที่ email: researchptmu@gmail.com  
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.pt.mahidol.ac.th/conference/ptmurs


 

^