เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เชิญเที่ยวชม “งานตรุษจีนเยาวราชประจาปี 2561”

เชิญเที่ยวชม “งานตรุษจีนเยาวราชประจาปี 2561”
 เชิญเที่ยวชม “งานตรุษจีนเยาวราชประจาปี 2561” 

       ฉลองนักษัตรปีจอ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ถนนเยาวราช

       ร่วมสืบสาน และสัมผัสบรรยากาศอันเป็นมงคลยิ่ง 
       ในงานเฉลิมฉลองประเพณีสาคัญของชาวจีนในท้องถิ่นเยาวราช 
       ภายใต้แนวคิด “ร่ารวย โชคดี ปีหมาทอง”


       ที่บูธจัดแสดง "วัฒนธรรมชงชาจีน"
       แนวคิด “วิถีแห่งปราชญ์ ด้วยศาสตร์และศิลป์ บนถิ่นถนนสายเยาวราช”
       สื่อจัดแสดง บูธนำเสนอเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการชงชาของจีนโบราณ

       ผู้ดูแลการจัดแสดง : 
            1. นายปัญญา ชูปัญญาธรรม  
            2. นายสุวัฒน์ มัททวีวงศ์
            ( ในนามสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ และบริษัท ดี.เอ็ม มีเดีย จำกัด )
                                                                         
Files attach
 บูธ-วัฒนธรรมการชงชาจีน.pdf
^