เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เปิดหลักสูตรe-Learning ชุดวิชา "การสร้างผู้ประกอบกายภาพบำบัด”

เปิดหลักสูตรe-Learning ชุดวิชา "การสร้างผู้ประกอบกายภาพบำบัด”

โครงการอบรมของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 

เรื่อง : การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด

 

ลงทะเบียน click!

 โปรด! ศึกษารายละเอียดในคลิปVDOการลงทะเบียน

 

^