เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Mini-Workshop “Prepare You to Run” เนื่องในสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ

Mini-Workshop “Prepare You to Run” เนื่องในสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ
พบกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณพร้อมกับการวิ่ง ใน Mini-Workshop “Prepare You to Run”
เนื่องในสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ

กิจกรรมที่จะทำให้คุณรู้ว่า “กายภาพบำบัด” ช่วยนักวิ่งได้มากกว่าการดูแลการบาดเจ็บ
- ตรวจเท้า แนะนำการเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะตัวเอง
- วิเคราะห์สรีระ เพื่อดูความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และวางโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพของการวิ่ง
- ติดเทปเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง
- ให้คำปรึกษา ดูแลอาการการบาดเจ็บเบื้องต้น

ศุกร์ 26 - เสาร์ 27 มกราคม 61 13.00-18.00 น. ณ ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพล่าซ่าขอนแก่น
อาทิตย์ 28 มกราคม 61 ณ จุดปล่อยตัวงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ หอกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น

จัดโดย สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น
^