เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ! เปิดลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด"

ประกาศ! เปิดลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด"
                                                                                                                                                                    
            

                         
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำบทความเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก จำนวน 3 บทความ บทความละ 5 หน่วยคะแนน รวม 15หน่วยคะแนน
                          
                    
  •      กำหนดลงทะเบียน 14-28 กุมภาพันธ์ 2561
  •                 
  •      กำหนดเปิดระบบการเรียนและทำแบบทดสอบทางอินเตอร์เนต
                        1-31 มีนาคม 2561     ค่าธรรมเนียมชุดวิชา 1000 บาท
  •             
             
            *  สมาชิกต้องทำแบบทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับคะแนนในบทความนั้น คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจึงจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
            Link : 
            หน้าหลักของการลงทะเบียน (http://cpte.or.th/shop/index.php)
             โปรแกรมE-learning  (http://cpte.or.th/plearn/)
             สำรวจความพึงพอใจการใช้งานE-learningOnline (http://cpte.or.th/shop/survey)
             
            
หมายเหตุ:
            โปรด! ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน
Files attach
 การแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนE- Learning.pdf
 คู่มือการลงทะเบียน PT-Learn ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด.pdf
ความคิดเห็น
^