เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สื่อ และเอกสารเผยแพร่ สำหรับประชาชนจาก กรมอนามัย สธ.

สื่อ และเอกสารเผยแพร่ สำหรับประชาชนจาก กรมอนามัย สธ.

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงวัย

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับชาวนา

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับชาวประมง

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ทำงานขับรถ

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับพนักงานบริษัท

ChOPA & ChiPA

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

77เคล็ดลับกับการเพิ่ม 2000 ก้าว

การทดสอบสมรรถภภาพทางกาย สำหรับประชาชน

เดินวันละนิดชีวิตจะเปลี่ยนไป

ข้อแนะนำการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์

การออกกำลังกายในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน

การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

องค์ความรู้ทางทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพ

การออกกำลังกายภายในสถานประกอบการ

การเดินนี้ไซร้มิใช่ธรรมดา

การออกกำลังกายในวัยทำงาน

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การเดินขึ้นบันไดโอกาสทอง ของการสร้างสุขภาพ

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

60 เคล็ดลับ ลด 100 แคลอรี่

แนวทาง กินผลไม้ 5 ส่วน

ข้อแนะนำการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

การทดสอบความพร้อมในการปฎิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ

คู่มือก้าวเดิน…เพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การประเมินสุขภาพหลัง

การยืดเหยียดพื้นฐาน
 

ref: http://dopah.anamai.moph.go.th/?page_id=78
 
^