เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการประชุมวิชาการ รพ. กรุงเทพ ภูเก็ต เรื่อง "Elderly Care: from Head to Toes"

โครงการประชุมวิชาการ รพ. กรุงเทพ ภูเก็ต เรื่อง "Elderly Care: from Head to Toes"
height="900" src="http://pt.or.th/spaw_images/Eldely.swf type=" application="" x-shockwave-flash"="" width="700">
^