เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1"

อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 1"
เป็นระยะเวลา 12 วัน (72 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2560 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่

http://bit.ly/2ht06ix

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 025475954

^