เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Startups กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา"


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise: IP IDE Center)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom Fortune ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว (Grand Mercure Bangkok Fortune) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในเข้าร่วมการสัมมนา) สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/cdykM6eTjVS875rL2
^