เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"การจัดคนลงรถบัสในตำแหน่งที่ถูกต้อง" เป็น1ใน7คุณลักษณะพิเศษขององค์กรที่ก้าวจากองค์กรที่ไปสู่องค์กรที่ยอดเยี่ยม

"การจัดคนลงรถบัสในตำแหน่งที่ถูกต้อง" เป็น1ใน7คุณลักษณะพิเศษขององค์กรที่ก้าวจากองค์กรที่ไปสู่องค์กรที่ยอดเยี่ยม
 Jim Collins เขียนเรื่อง Good to Great: Why some companies make the leap… and others don’t, in 2001
(อยู่ใน International bestseller และถูกแปลไปถึง 35 ภาษา)
โดยจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา (Stimulate Progress)
โดยการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ อะไรที่ดี ได้ผลก็ทำต่อ อะไรไม่ดีก็เลิกไป (Try a lot of stuff and keep what works)
มีการปรับปรุงอยู่ ตลอดเวลาไม่มีคำว่าดีพอแล้ว (Good enough never is)
นอกเหนือจากการกระตุ้นให้มีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นองค์กรเหล่านี้
จะมีแก่นบางอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและต้องรักษาเอาไว้ตลอดเวลา (Preserve the core)
คือ อุดมการณ์หลักซึ่งประกอบไปด้วย Core Purpose และ Core Values

หนังสือ Good to Great มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรที่ดีสู่องค์กรที่ดีเยี่ยม (ท้ำไมบางบริษัท สามารถก้าวข้ามเป็นได้... แต่บางบริษัทก็ไม่)
Jim Collinsได้รวบรวมทีมวิจัย 21 คนแบ่งเป็ น 4 ทีมๆ ละ 4-6 คนได้ ใช้เวลากว่า 6 ปี
ลงทุนสำรวจบริษัทชั้นนำ 1,435 ราย ที่มีชื่อติดทำเนียบ Fortune 500 โดย Jim Collins
และทีมวิจัยของเขากำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดหลายประการ ในการคัดสรรบริษัทที่สามารถเลื่อนชั้นจากบริษัทที่ดีสู่บริษัทที่ดีเยี่ยม
นคัดบริษัทชั้นหัวกะทิมาได้ทั้งหมด 11 บริษัท จาก 28 บริษัทที่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจตนเอง
ซึ่งไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จแต่ยังสามารถรักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้อีกเป็นเวลาอย่างน้อยถึง 15 ปี
ก้าวจากองค์กรที่ดีสู่องค์กรที่ดีเยี่ยมได้บริษัทเหล่านี้มีความโดดเด่นที่สามารถทำธุรกิจได้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง
ส่งผลให้บริษัทมี ผลตอบแทนทางธุรกิจได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของมูลค่าหุ้นในตลาดถึง 3-18 เท่า ในระยะเวลาเพียง 15 ปี
บริษัททั้ง 11 แห่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจได้ไม่แพ้ที่คุณจะประหลาดใจว่า แม้แต่บริษัทอย่าง Intel, GE และ Coca Cola
งไม่ติดกลุ่มการคัดสรรครั้งนี้ เพราะการมีคุณลักษณะพิเศษขององค์กรที่ก้าวจากองค์กรที่ไปสู่องค์กรที่ยอดเยี่ยม 7 ประการ
(Seven Characteristics of Companies that went from Good to Great) คือ 
      
 1. Level 5 Leadership: ภาวะผู้นำระดับ 5 คือ ผู้นำเป็นคนสมถะธรรมดาไม่ทำตนยิ่งใหญ่กว่าชีวิตจริงอ่อนน้อมถ่อมตนละอัตตาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าโดยไม่หวั่นไหวที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำมีความทะเยอทะยาน และมีความมุ่งมั่น มีเจตจำนงแน่วแน่ สามารถผลักดันเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่ใช่เพื่อตนเองมุ่งมั่น ในความสำเร็จของการทำงานแบบมืออาชีพสร้างทีมผู้บริหาร และคณะกรรมการอย่างมีระบบไม่สนใจระบบเส้นสาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรืออายุงาน
 2.     
 3. First Who, getting the right people on the bus:เริ่มที่การเลือกคนที่เหมาะสมกับงานเป็นหนึ่งใน ส่วนประกอบที่ดีที่สุดของความยิ่งใหญ่ แล้วกำหนดทิศทางว่าจะไปทางไหน
 4.     
 5. Confront the Brutal Facts: กล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้าย เมื่อเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสถานการณ์ ที่เป็นจริงโดยไม่หลอกตัวเองแล้วการตัดสินใจที่ถูกต้องจะเป็นข้อพิสูจน์ในตัวเอง
 6.     
 7. The Hedgehog Concept: แนวคิดแบบเม่น จากเทพนิยายโบราณ เรื่อง “หมาจิ้งจอกรอบรู้หลายเรื่อง เม่น รู้เพียงเรื่องเดียว แต่เป็นเรื่องใหญ่ๆ”ของIsaiah Berlin ได้อธิบายแนวความคิดของชีวิตเปรียบเทียบง่าย ๆ คือ หมาจิ้งจอกเป็นพวกที่มีเป้าหมายหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน แต่มีความรู้เพียงเล็กน้อยในหลายๆ เรื่อง ขณะที่เม่นจะ มีความรู้ในเรื่องสำคัญอย่างลึกซึ้งเพียงเรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆธรรมชาติพื้นฐานของเม่นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องต่อเป้าหมาย
 8.     
 9. Culture of Discipline:วัฒนธรรมการมีวินัยองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 10.     
 11. Defining great: ในภาคการบริการทางสังคม ผลประกอบการทางธุรกิจไม่อาจจะวัดความสุดยอดได้ ผลลัพธ์ต่างหากคือสิ่งที่ Collins, J. นำเสนอเป็นตัววัดความยอดเยี่ยม และผลลัพธ์คือสิ่งที่ส่งตรงไปยังลูกค้า
 12.     
 13. Turning the flywheel: building momentum by building the brand การหมุนล้อช่วยแรงเพื่อสร้าง แรงผลักดันโดยการสร้างตราสินค้า Collins, J. ชี ้ให้เห็นว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างแรงผลักดัน กระบวนการพัฒนาจะ คล้ายกับลูกตุ้มกระทบที่เริ่มต้นด้วยการแกว่งช้าๆ แต่แน่นอน แล้วเพิ่มความเร็วขึ้นในภายหลังและเร็วยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนธุรกิจที่เริ่มต้นดำเนินงานไป อย่างช้าๆ แต่พอลงตัวแล้วทุกอย่างจะค่อยเป็นรูปเป็นร่างจนประสบความสำเร็จ
สิ่งที่ขอFocusในวันนี้คือ ข้อ2 Good to Great  Jim COLLINS เขียนไว้ว่า 
"การจัดคนลงรถบัสในตำแหน่งที่ถูกต้อง
คนที่เหมาะสมคือ ทำเร็วกว่า ผิดน้อยกว่า มีปสภ.มากกว่า"


ในงานบริการ จำเป็นต้องใช้คนในการทำงาน ดังนั้นการเลือกคนเข้าทำงานมีความสำคัญ

สวอน[SWAN]เป็นสูตรของ John Swan เป้นนักสรรหาคัดเลือกคน ได้บอกไว้ว่า

ใช้หลักSWAN สำหรับคัดเลือกคนที่ใช่
-Smart มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการทำงาน         
-Work hard คนเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากไม่เคยทำงานหนักย่อมไม่เปลี่ยนนิสัย
-Ambitious มองหาคนกระตือรือร้นอยากทำงาน ไม่ใช่ทำฆ่าเวลา
-Nice น่าคบ คิดบวก สดใส ร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้

^