เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คุณมีลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมั๋ย?

คุณมีลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมั๋ย?

สังคมยุคใหม่ เข้าสู่....Gig Economy

โปรด!อย่าแปลแบบไทยว่าคือ ‘เศรษฐกิจเกี่ยวกับกิ๊ก’ นั้น เป็นเรื่องผิดศีลธรรม
คำว่า ‘กิ๊ก’ ฟังดูน่ารัก เป็นมิตร หมายถึง 

งานชนิดที่เป็น part time / ชั่วคราว / freelance / self-employed
หรืองานที่รับมาจากคนอื่นอีกต่อเป็น outsource

ง่ายๆคือไม่ใช่งานประจำแบบเป็นลูกจ้าง หรือมนุษย์เงินเดือน

สอดคล้องกับรสนิยม และความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ 
จึงเกิดปรากฏการณ์ที่มีผู้สนใจ อยากเข้ามาการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจมากขึ้น
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”
จะมีการพูดถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการ โดยมีการทำworkshop PECs
ว่าคุณมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ หรือไม่ Competencyข้อใดที่ต้องพัฒนา
เพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ  
ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และการตัดสินใจที่ดีขึ้น ลองมาสำรวจตนเอง
ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงไร  ที่นี่ 


 


 

^