เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

5 ปัจจัยดันธุรกิจแกร่ง

5 ปัจจัยดันธุรกิจแกร่ง

   ปัจจุบันวงการธุรกิจเป็นวงการที่มีการแข่งขันสูง มีคู่แข่งจำนวนมาก ธุรกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดท่ามกลางสมรภูมิรบที่เชี่ยวกราก สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คือ เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ เพราะเมื่อเริ่มก่อตั้งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งขึ้นมาแล้ว เชื่อว่าผู้ประกอบการ SME ทุกท่านคงไม่มีใครอยากพบกับความล้มเหลว แต่นอกเหนือจากความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วรู้ไหมว่ายังมีอีก 5 ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ SME ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน นั่นคือ

1. คุณภาพสินค้าต้องดี ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้ดีอยู่เสมอ ไม่ควรทำให้คุณภาพของสินค้าหรือบริการตกลง แต่ควรทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้าสนใจแบรนด์มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าจดจำและภักดีต่อแบรนด์ของเราไปตลอด

2. แบรนด์เด่น สิ่งที่จะสร้างให้แบรนด์เด่นได้ คือ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ยิ่งต่างมากเท่าไหร่ คำว่าประสบความสำเร็จก็ยิ่งเข้ามาใกล้มากเท่านั้น ที่สำคัญต้องสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดคู่แข่งก็จะไล่บี้ตามเราจนทันได้

3. บริหารจัดการเยี่ยม ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด แต่ยังคงซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าที่ดี หรือพูดง่ายๆ คือ ต้องทำให้ได้จำนวนมากบนต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

4. หาตลาดต่อเนื่อง ธุรกิจจะเติบโตไม่ได้ หากเจ้าของธุรกิจไม่มีความสามารถในการขยายตลาด ปัจจุบันมีช่องทางและโอกาสที่หลากหลายสำหรับ SME ไทยในการหาตลาดใหม่ๆ เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องขยันหาข่าวสารและช่องทางที่จะช่วยให้ขายสินค้าไปไกลขึ้น

5. เงินทุนเพียงพอ อย่างที่รู้กันว่าการมีเงินทุนอย่างเพียงพอจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังมีผู้ประกอบการ SME อีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ ยิ่งในช่วงที่ขายสินค้าได้ดี และต้องเพิ่มกำลังการผลิตหากต้องสะดุดเพราะเรื่องเงินทุน ธุรกิจอาจเติบโตได้อย่างช้าๆ วิธีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายที่สุด คือ การสร้างวินัยให้กับตนเองด้วยการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ มีระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ได้เงินทุนจากธนาคารได้ง่ายขึ้น

       แม้ว่าความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะทำ หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ที่สำคัญลองนำ 5 ปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นตัวช่วยและแนวทางในการทำธุรกิจ เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการจะสามารถนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

ref: https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/SMETips/Pages/5-Tips_Strong-Business.aspx?PID=FBKSME_Clicktowebsite_3-4August2017
^