เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

หาผู้เข้าร่วมวิจัยนักกีฬาที่เคยผ่านการทำ ACL reconstruction

หาผู้เข้าร่วมวิจัยนักกีฬาที่เคยผ่านการทำ ACL reconstruction
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับผม ถ้าท่านใดดูแลนักกีฬาที่เคยผ่านการทำ ACL reconstruction มา แล้วมีนักกีฬาสนใจอยากเข้าร่วมการวิจัยประเมิน clinical performance ของทั้งสองขา
เชิญได้นะครับผม ทางเราพยายามหาผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ครับผม

^