เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พระราชดำรัส "สมเด็จพระเทพฯ" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติกายภาพบำบัดโลก-สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ประจำปี๒๕๖๐

พระราชดำรัส "สมเด็จพระเทพฯ" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติกายภาพบำบัดโลก-สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ประจำปี๒๕๖๐
^