เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประชุมวิชาการ Rehabilitation Department Annual Meeting 2017 เรื่อง "Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs

การประชุมวิชาการ Rehabilitation Department Annual Meeting 2017 เรื่อง "Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs

การประชุมวิชาการ Rehabilitation Department Annual Meeting 2017 เรื่อง "Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs " ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8:00 - 15.45 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจำนวน 5.2 คะแนน

ยังเปิดรับผู้สนใจอยู่นะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล 
โทร: 026671885 
Fax: 022625022
Email: medical.education@bumrungrad.com
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ความคิดเห็น
^