เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการอบรมาเชิงฏิบัติการ รพ.พุทธฯ เรื่อง Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders

โครงการอบรมาเชิงฏิบัติการ รพ.พุทธฯ เรื่อง Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders
                                                                                                                                     
            

            

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมาเชิงฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด รพ.พุทธฯ 
            ระหว่าง2-5 สค. 2560  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
            เรื่อง  อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders
            โดย ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
            โครงการและใบสมัคร ที่พัก ตามแนบ

            
จำนวนผู้อ่าน 877 ครั้ง
Files attach
 โครงการอบรมาเชิงฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด รพ.พุทธฯ.pdf
^