หนังสือขออนุเคราะห์ธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด


^